Termeni si conditii de utilizare


1. POLITICA GENERALĂ
            Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare a site-ului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între SC DIREKT MEDIA HBC SRL și acesta.
            1.1. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea magazinului online www.bababum.ro.
            1.2. Folosirea, accesarea, vizitarea si vizualizarea conținutului implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezentele termene și condiții în afară de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.
            1.3. Prin folosirea site-ului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse site-ului, SC DIREKT MEDIA HBC SRL sau oricarui tert cu care SC DIREKT MEDIA HBC SRL are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
            1.4. În cazul în care Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru document:
            1.4.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de SC DIREKT MEDIA HBC SRL prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative si/sau comunicarilor din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            1.4.2. SC DIREKT MEDIA HBC SRL va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
            1.5. Clientul poate reveni
în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord si/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
            1.6. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 1.4, acesta poate sa contacteze SC DIREKT MEDIA HBC SRL, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la SC DIREKT MEDIA HBC SRL destinate acestui scop.
            1.7. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            1.8. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de SC DIREKT MEDIA HBC SRL și își revoca acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, SC DIREKT MEDIA HBC SRL va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

            2. CONTINUTUL MAGAZINULUI ONLINE WWW.BABABUM.RO 
            2.1. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe site-ul www.bababum.ro este proprietatea intelectuală a SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            2.2. Clientului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de SC DIREKT MEDIA HBC SRL, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.bababum.ro, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al SC DIREKT MEDIA HBC SRL asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            2.3. Orice conținut la care Clientul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între SC DIREKT MEDIA HBC SRL și acesta și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL cu referire la acel conținut.
            2.4. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale documentului.
            2.5. În cazul în care SC DIREKT MEDIA HBC SRL conferă Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL pentru respectivul Client sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
            2.6. Nici un conținut transmis către Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL si/sau al angajatului SC DIREKT MEDIA HBC SRL care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
2.7. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decat cele permise expres prin document sau de Acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

            3. CONTACT PENTRU CLIENTI 
            3.1. SC DIREKT MEDIA HBC SRL publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client.
            3.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Clientul permite SC DIREKT MEDIA HBC SRL să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.
            3.3. Completarea partială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL de a contacta Clientul.
            3.4. Accesarea site-ului www.bababum.ro, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate SC DIREKT MEDIA HBC SRL se realizează în mod electronic, telefonic sau orice alt mod de comunicare disponibil Clientului si SC DIREKT MEDIA HBC SRL, considerându-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
            3.5. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

            4. POLITICA PENTRU NEWSLETTER  (NL)
            4.1. Primirea NL-ului presupune completarea unui formular de către Client și acceptarea necondiționată a documentului, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.
            4.2. Datele preluate de la Client în scopul expedierii NL-ului pot și vor fi folosite de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL în limitele Politicii de confidențialitate.
            4.3. Renunțarea la primirea NL-ului de către Client se poate face în orice moment:
            4.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricărui NL primit.
            4.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi buletinul și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.
            4.3.3. Prin contactarea SC DIREKT MEDIA HBC SRL conform cu informațiile de contactare și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
            4.4. Renunțarea la primirea NL-ului nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.
            4.5. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite NL-ul cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi NL-ul, fără nici un angajament ulterior din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
            4.6. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu va include în buletinele sale informative transmise Clientului nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al SC DIREKT MEDIA HBC SRL, la momentul expedierii buletinului.

            5. POLITICA DE VÂNZARI PE INTERNET 
            5.1. Accesul la serviciu este permis oricărui client care posedă sau își creează un cont.
            5.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Clientul va trebui să accepte prevederile documentului.
            5.3. SC DIREKT MEDIA HBC SRL poate limita accesul clientului la serviciu, în funcție de comportamentul său anterior.
            5.4. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.
            5.5. În situația în care se descoperă accese de acest gen, SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda accesul clientului la conținut sau serviciu.

            6. PRODUSELE COMERCIALIZATE
            6.1. Produsele comercializate prin intermediul www.bababum.ro sunt noi, în ambalajul original și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală, certificat de garanție și formular de retur, conform legislației în vigoare. Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. SC DIREKT MEDIA HBC SRL isi asuma dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă din site.
            6.2. Prețurile prezentate includ TVA (19%) și cheltuielile de livrare. Prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel stabilit reprezentantul SC DIREKT MEDIA HBC SRL in momentul confirmării comenzii ca fiind comandă fermă.
            6.3. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea continutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpararea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezantand obligatia SC DIREKT MEDIA HBC SRL de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterala a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document.

            7. VALABILITATEA OFERTELOR
            7.1. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Clientului.
            7.2. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.
            7.3. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.
            7.4. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decăt cu acordul parților.
            7.5. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.
            7.6. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comanda, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, doar în cazul în care metoda de plată aleasă de acesta este ramburs.
            7.7. Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, conform art. 13.
            7.8. Promoțiile și reducerile se aplică doar în perioada menționată pe materialele de promovare, iar prețurile se calculează conform condițiilor stipulate în cadrul acestora.
            7.9. În cazul returnării produselor aflate în promoție: dacă prin înlăturarea unui/unor produse nu se mai respecta condițiile stipulate pe materialele de promovare, prețul produsului/produselor rămase în comandă se calculează fără aplicarea promoției!

            8. COMANDA ONLINE 
            8.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.
            8.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.
            8.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca SC DIREKT MEDIA HBC SRL poate să îl contacteze, în urmatoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de SC DIREKT MEDIA HBC SRL, în funcție de scop/situație:
            8.3.1. Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client.
            8.3.2. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.3.1 și incluzând în funcție de situație și alte servicii cu valoare adaugată (curierat, etc).
            8.3.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
            8.4. SC DIREKT MEDIA HBC SRL poate denunța automat comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părti față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în urmatoarele cazuri:
            8.4.1. Datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte;
            8.4.2. Activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL și/sau partenerilor acestuia;
            8.4.3. Fără nicio justificare.
            8.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat conform 8.3.
            8.6. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau în care SC DIREKT MEDIA HBC SRL informează Clientul cu privire la comanda sa validata, comanda acestuia devine Contract la Distanță, aplicându-se astfel definițiile cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014, denumit în cuprinsul acestui document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la prezentele Termeni si Conditii.
            8.7. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitandu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
            8.8. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.
            8.9. Este permisă folosirea unui singur voucher de către Client pe o comandă efectuată online. Folosirea a mai multor vouchere va duce la anularea comenzii de către reprezentanții SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            8.10. Programul de preluare al comenzilor este de luni pana vineri intre orele 10:00 – 17:00, livrarea urmând a se efectua de luni până vineri între orele 09:00 – 18:00

            9. MODALITĂȚI DE PLATĂ
            9.1. Pentru plata produselor tale preferate de pe site, iti punem la dispozitie urmatoarele modalitati de plata:
PLATA NUMERAR

Plata cu numerar se face integral în lei la livrarea prin curier (ramburs). Valoarea produselor este cea din momentul confirmării telefonice a comenzii.
PLATA PRIN VIRAMENT BANCAR

Plata prin transfer bancar în contul IBAN RO19BTRLRONCRT0419654101, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Măgurele.
            9.2. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

            10. LIVRAREA
            10.1. Livrarea produselor se va face oriunde în țară, prin intermediul firmei de curierat NemoExpress în perioada de timp până la care profesionistul se angajează să livreze produsele conform O.G. nr.34 / 2014, de la data la care consumatorul a transmis comanda, de obicei în termen de 1-3 zile lucrătoare. În cazul în care nu se va reuși livrarea în termenul menționat, veți fi contactat(a) telefonic. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților. Nu se fac livrari în weekend și nici în zilele declarate oficial ca sărbători legale. Pentru București și Ilfov, livrările se vor face prin intermediul curierilor proprii ai SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            10.2. În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o dată după ce reușește să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulata și produsul returnat la sediul SC DIREKT MEDIA HBC SRL, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate. Adresa de livrare a produsului se va confirma împreună cu consilierul clienti SC DIREKT MEDIA HBC SRL, numai în scris prin email. În cazul clienților care au în istoricul comenzilor livrări refuzate, SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a nu expedia comenzile ulterioare decât după efectuarea plății în avans a acestora.
            10.3. Costul de livrare este 20 lei pentru comenzile cu valoare mai mica de 300 lei iar orice alte comenzi se livreaza gratuit. Tariful de livrare este valabil pentru orice localitate din România.
            10.4. Recepția produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună și funcționează și o reprezintă semnatura pe documentele fiscale legale. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislației românești în vigoare. Clientul își exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsul (produsele) care este (sunt) conform cu comanda și cu nevoile acestuia.
            10.5. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul să înâarzie sau să anuleze livrari ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de SC DIREKT MEDIA HBC SRL care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, razboaie, acte de terorism, proteste, rascoale, tulburari civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legilor romanești.
10.6. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de SC DIREKT MEDIA HBC SRL față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzatoare este valoarea sumei încasate de SC DIREKT MEDIA HBC SRL de la acest client.

            11. RETURNAREA PRODUSELOR
            11.1 SC DIREKT MEDIA HBC SRL, in calitate de profesionist, aplica prevederile OUG 34/2014, Art. 9, privind regimul juridic al contractelor la distanta „Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului”.
            11.2 Notificarea de retragere se trimite prin poștă sau email, datată și semnată de către consumator, pe adresa:
 
SC DIREKT MEDIA HBC SRL
Str. Apeductului nr. 36A,
Sat Dudu, comuna Chiajna, ILFOV, ROMANIA
Cod postal 077040

sau la email office@bababum.ro, in atentia Departament Juridic. 

            11.3 În situația menționată aici dvs. veți returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în stare inițială, fără urme de intervenții, zgârieturi și cu toate sigiliile producătorului precum și în ambalajul original. SC DIREKT MEDIA HBC SRL se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de 14 de zile. Taxa aferentă transportului produselor returnate cade exclusiv în sarcina cumpărătorului iar contravaloarea produselor returnate va fi restituită în maxim 14 zile lucrătoare de la data primirii returului. Banii se vor returna în contul bancar pe care il va pune la dispoziție cumparatorul. Pentru expedierea produselor returnate catre SC DIREKT MEDIA HBC SRL vă recomandăm să folosiți serviciile unui curier rapid. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu acceptă colete retur cu ramburs și nici livrările care presupun deplasarea la un punct de colectare.
            11.4 Intotdeauna se va restitui numai contravaloarea produselor, fără cheltuielile inițiale de livrare, în cazul în care acestea au existat.
            11.5 Prin desigilarea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele, înseamnă că sunteti de acord cu aceste condiții de utilizare și că produsele sunt cele comandate și corespund cerințelor dvs, în consecință produsele desigilate nu mai pot fi returnate, în conformitate cu OUG 34 / 2014 art. 16 pct. d și e.
            11.6 Se pot returna urmatoarele produse:
- Produsul care nu este conform cu specificațiile de pe site;
- Coletele ce prezintă deteriorări severe;
- Produsele ce au fost livrate greșit;
- Produsele care au fost eronat comandate.
            Produsele care prezintă defecțiuni sau vicii de fabricație (nu defecte cauzate de utilizator, care contravin termenilor de garanție) vor fi înlocuite în termen de 48 de ore de la recepție, fără alte costuri, cu condiția ca produsul returnat să fie complet, exact ca în momentul ridicării sau livrarii, dar numai după notificarea în scris la adresa de mai sus. În cazul în care nu se respectă condițiile de returnare, produsul va intra în regim normal de garanție de 14 zile, conform Legii 449/2003. În acest caz, SC DIREKT MEDIA HBC SRL poate percepe taxe suplimentare pentru primirea spre retur a produselor uzate, deteriorate, fără ambalaj, etc. pentru readucerea lor la starea inițială, care pot avea un cuantum între 0 si 50% din valoarea initială a produsului.
            11.7 Nu se pot returna următoarele produse:
- Produse care nu respectă termenii certificatului de garanție;
- Produse aduse pe comenzi speciale;
- Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă;
- Produse identice desigilate în cazul achiziționarii mai multor bucați;
- Produse primite cadou la alte produse doar cu condiția unei noi achiziții;
- Produse consumabile, care prin natura lor, o dată desigilate nu mai pot fi revândute sub nicio formă.
            11.8 Nu avem obligația legală de a accepta returul comenzilor peste termenul de 14 zile stabilit de lege.

            11.9 Produsele vor fi returnate exact așa cum au fost livrate / primite de către dvs, cu toate documentele incluse, după confirmarea de primire de către noi a cererii dvs de retur prin răspuns la e-mailul de notificare sau telefonic. Adresa pentru returnarea produselor este:

SC DIREKT MEDIA HBC SRL
Str. Apeductului nr. 36A,
Sat Dudu, comuna Chiajna, ILFOV, ROMANIA
Cod postal 077040
Email
office@bababum.ro

Program: luni – vineri, 09:00 – 17:00. 


            11.10 Produsele trebuie să fie returnate direct la sediul nostru prin curier rapid. Produsele returnate prin curier rapid NU se vor trimite cu RAMBURS. Vă recomandăm să utilizați serviciile de curierat rapid care permit urmărirea coletului. Nu suntem răspunzători pentru coletele care au fost rău ambalate, pierdute sau deteriorate de catre seviciul poștal sau serviciul de curierat rapid în timpul transportului către noi.
            11.11 Orice conflict apărut între SC DIREKT MEDIA HBC SRL și clienți se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor de judecată românești. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. O dată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

            12. FRAUDA SI SPAM
            12.1.Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare.
Site-ul www.bababum.ro este găzduit de serverele unei terțe firme. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori aparute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări sau actualizări ale scripturilor programate. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu va putea fi facută raspunzatoare pentru erorile apărute din cauza folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului www.bababum.ro. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legaturi de pe site-ul www.bababum.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.
            12.2 Abonarea si dezabonarea la newsletter

Abonarea și dezabonarea la newsletterul site-ului www.bababum.ro este gratuită și voluntară și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecarui email. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională. Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare.
SC DIREKT MEDIA HBC SRL deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanță cu prevederile acestui document. Abonații newsletter-ului SC DIREKT MEDIA HBC SRL pot retrimite aceste comunicari comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective.
Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului SC DIREKT MEDIA HBC SRL mesajele comerciale se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu poate fi făcută răspunzătoare sub nici o forma de acțiunile abonaților săi.

            13. RESTRICȚIONAREA ACCESULUI
SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.
            13.1. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu solicită Clienților săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
            13.2. Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
            13.3. SC DIREKT MEDIA HBC SRL declină orice responsabilitate, în situația în care un Client este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            13.4. Clientul va informa SC DIREKT MEDIA HBC SRL asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
            13.5. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu promoveaza SPAM-ul.
            13.6. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru stergerea acesteia.
            13.7. Comunicarile realizate de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL prin mijloace electronice de comunicare la distanță (e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
            13.8. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a site-ului/continutul si/sau SC DIREKT MEDIA HBC SRL si se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
            13.8.1. De a accesa datele de orice tip ale altui client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metodă.
            13.8.2. De a altera sau altfel modifica conținutul site-ului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL către client.
            13.8.3. De a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
            13.8.4. De a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL către client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

            14. LIMITARE DE RESPONSABILITATE 
            14.1. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu poate fi ținută responsabilă în fața niciunei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazeaza pe conținut.
            14.2. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel pierderi.
            14.3. În cazul în care un client consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii SC DIREKT MEDIA HBC SRL, conform detaliile de contact, astfel încât SC DIREKT MEDIA HBC SRL să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.
            14.4. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu ii conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia sau de a exploata orice conținut în orice alt manieră sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al SC DIREKT MEDIA HBC SRL.
            14.5. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.
            14.6. SC DIREKT MEDIA HBC SRL este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al SC DIREKT MEDIA HBC SRL, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
            14.7. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
            14.7.1. serviciul/produsul va fi potrivit cerințelor clientului;
            14.7.2. serviciul/produsul va fi neintrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
            14.7.3. produsele/serviciile obtinute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului;
            14.8. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formăresponsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

            15. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 
            15.1. SC DIREKT MEDIA HBC SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale catre SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu implică obligativitate din partea utilizatorilor, iar acestia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa: office@bababum.ro, sau prin posta la adresa: Str. Apeductului nr. 36 A, Dudu – Chiajna, judetul Ilfov pe numele SC DIREKT MEDIA HBC SRL.

            15.2. SC DIREKT MEDIA HBC SRL se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile in vigoare.
            15.3. Informațiile furnizate către SC DIREKT MEDIA HBC SRL sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului SC DIREKT MEDIA HBC SRL, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare.

            SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.
            15.4. SC DIREKT MEDIA HBC SRL certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (”GDPR”), a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):
- dreptul de acces la date (de a ști dacă vă prelucrăm datele, ce date și în ce modalitate, precum și detalii referitoare la prelucrare);
- dreptul de rectificare a datelor greșite sau neactualizate;
- dreptul de ștergere a datelor personale, în condițiile și cazurile prevăzute de lege;
- dreptul de a cere restricționarea prelucrării, în condițiile și cazurile prevăzute de lege;
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
- dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal (în măsura în care datele au fost prelucrate prin mijloace automate și portabilitatea este posibilă).
            Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@bababum.ro sau prin poștă, la adresa: Str. Apeductului nr. 36 A, Dudu – Chiajna, judetul Ilfov pe numele SC DIREKT MEDIA HBC SRL. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu poate fi făcută raspunzatoare în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în scopul precizat în prezentul document.

            16. FORȚA MAJORĂ
            16.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din parțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzator, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
            16.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus mentionat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
            16.3. Partea sau reprezentantul legal al părtii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o impiedică să o duca la bun sfarsit.
            16.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
            16.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executarii obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar in limitele art. 16.3.

            17. LITIGII 
            17.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor si/sau al oricărui conținut trimis de către SC DIREKT MEDIA HBC SRL clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prezentele "Termeni si condiții de utilizare".
            17.2. Orice dispută cu referire la prezentele “Termeni si Condiții” care ar putea să apară între Client si SC DIREKT MEDIA HBC SRL se va rezolva pe cale amiabilă.
            17.3. SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și condițiilor.
            17.4. Orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între Client și SC DIREKT MEDIA HBC SRL sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.
            17.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
            17.6. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația româna.

            18. DISPOZITII FINALE 
            18.1. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum și orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta site-ul si/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Clientului.
            18.2 SC DIREKT MEDIA HBC SRL nu va putea fi facută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
            18.3. SC DIREKT MEDIA HBC SRL își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate firmele partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi introduse bannere de natura concurențială.

            Orice alta problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.bababum.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.

            În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții de Utilizare a site-ului www.bababum.ro, clientul își asumă în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.

DEFINIȚII

SERVICIU - serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile public disponibile ale SITE-ULUI, in sensul acordarii posibilitatii CLIENTULUI sa contracteze produse si/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzand si alte mijloace de comunicare la distanta (i.e. telefonic).

            UTILIZATOR - Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre SC DIREKT MEDIA HBC SRL si acesta.

            CONT - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola care permit unui singur

UTILIZATOR accesul la zone restrictionate ale SITE-ULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

            CLIENT - Persoana fizica sau juridica de drept public sau privat care are sau obtine acces la CONTINUT si SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare intre SC DIREKT MEDIA HBC SRL si acesta, sau persoana fizica sau juridica care beneficiaza de pe urma produselor si/sau serviciilor oferite de SC DIREKT MEDIA HBC SRL si achizitionate de catre acesta prin folosirea SERVICIULUI

            DOCUMENT - prezentele Termeni si Conditii

            NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre SC DIREKT MEDIA HBC SRL intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea SC DIREKT MEDIA HBC SRL cu referire la informatiile continute de acesta.

            TRANZACTIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs / serviciu de catre SC DIREKT MEDIA HBC SRL catre Client indiferent de modalitatea de livrare.

            CONTRACT la distanta - conform definitiei cuprinse in O.U.G ( Ordonanta de urgenta a Guvernului ) nr. 34/2014.